Radiomodemy CONEL - CDA 70, CDM 70, CDM 70L

Rádiové datové modemy Conel umožňují propojení technologických systémů s různými komunikačními protokoly a výměnu dat mezi nimi. Umožňují vytvářet rozsáhlé datové sítě bez jakéhokoli omezení topologie, přenos dat může probíhat mezi libovolnými body datové sítě. Více na Conel s.r.o.

Pomocí radiomodemů Conel lze připojit námi nabízené řídící systémy RESAT 03 a GAUS 300 do rádiové sítě. Tímto způsobem lze vytvořit celou síť propojených řídících systémů, které je možné vzdáleně monitorovat a povelovat z dispečerského pracoviště.

 
webdesign info@aliendesign.info