Informace o produktu
 
Vstup: přizpůsoben pro připojení čidla s otevřeným kolektorem NPN nebo PNP, případně beznapěťový kontakt
Výstup: beznapěťový kontakt ( 5A / 250V)
Rozsah měřené periody: 1 ms až 40 s
Rozsah měření otáček: 1,5 až 60 000 ot/min
Rozsah kontrolovaných mezí: (volitelný přepínači ve 4 mezích) 5%, 20%, 35%, 50%
Hystereze kontrolovaných mezí: ± 1 %
Délka sepnutí výstupu po připojení napájení: volitelné přepínači ve 4 krocích 0 až 20 s
Volba módu řízení výstupu: držení
sledování
Indikace vstupních impulzů: žlutá svítivka
Indikace stavu výstupu: zelená svítivka
Indikace testovacích funkcí: červená svítivka
Napájecí napětí: stejnosměrné 18 V až 36 V, typ. 24 V (ochrana proti přepólování napájení)
 
Ke stažení
 
Popis: -
Manuál: stáhnout

HPO

Popis

HPO je malé elektronické zařízení řízené mikroprocesorem, které umožňuje sledovat vstupní periodický signál a vyhodnotit jeho změnu. V závislosti na nastavení přepínačů je možno vyhodnocovat otáčky pohonů nebo periodu vstupních impulzů, jejich nárůst, případně pokles o stanovenou mez. Ke vstupu je možno připojit libovolné čidlo s tranzistorovým výstupem NPN nebo PNP, popřípadě beznapěťový kontakt. Výstupem tohoto zařízení je beznapěťový kontakt, jehož funkci lze rovněž programově měnit přepínači.

Rozšiřující moduly se umisťují na společnou DIN lištu vpravo od jednotky RESAT 03. K jednotce RESAT 03 jsou moduly připojeny sběrnicí Module Bus tvořenou krátkými propojkami vždy mezi sousedními moduly (standardní příslušenství). K jednotce RESAT 03 lze připojit celkem maximálně 15 rozšiřujících modulů, jednotlivé moduly jsou na sběrnici rozlišeny adresou nastavitelnou pomocí přepínačů.

Oblast použití Hlídače Periody Otáček je velmi široká. Je možno jej využít např. pro hlídání:

  • otáček nejrůznějších pohonů, převodů, dopravníků, turbín .....
  • max. okamžitého odběru el. energie ( ve spojení s elektroměry UHER, AEG )
  • průtoku ( vodoměry ABB, MEINEKE, OPTO a READ, indukční průtokoměry ) atd.

Fotografie:
 
webdesign info@aliendesign.info