Radiomodem RACOM - MR25

Rádiové datové modemy MR25 firmy Racom umožňují propojení technologických systémů s různými komunikačními protokoly a výměnu dat mezi nimi. Umožňují vytvářet rozsáhlé datové sítě bez jakéhokoli omezení topologie, přenos dat může probíhat mezi libovolnými body datové sítě. Více na Racom s.r.o.

Pomocí radiomodemů Racom lze připojit námi nabízené řídící systémy RESAT 03 a GAUS 300 do rádiové sítě. Tímto způsobem lze vytvořit celou síť propojených řídících systémů, které je možné vzdáleně monitorovat a povelovat z dispečerského pracoviště.

 
webdesign info@aliendesign.info