Informace o produktu
 
VSTUPY
Binární vstupy:
Společný záporný pól, galvanicky odděleno od ostatních částí jednotky.
Počet: 12
Indikace: LED
Rozhodovací úroveň: 6 - 8 V
Max. vstupní napětí: 28 V=
Analogové vstupy:
Pasivní vstupy se společnou zemí, galvanicky odděleno od digitálních částí jednotky.
Proudové
Počet: 4 (AI0 .. AI3)
A/D převod: 12 bitů
Vstupní rozsah: 0 až 20 mA (softwarově lze 4 až 20 mA)
Vstupní impedance:     120 Ω
Napěťové
Počet: 1 (AI4)
A/D převod: 12 bitů
Vstupní rozsah: 0 až 20 V
Vstupní impedance: 11 kΩ
Čítačové vstupy:
Pasivní vstupy se společnou zemí, galvanicky odděleno od digitálních částí jednotky.
Počet: 2
Indikace: LED
Rozhodovací úroveň: 1 V a 2 V
Vstupní impedance: 1 kΩ
VÝSTUPY
Binární výstupy:
Společný záporný pól, galvanicky odděleno od ostatních částí jednotky. Otevřený kolektor NPN, bez ochrany proti přetížení.
Počet: 8
Indikace: LED
Max. spínané napětí: 28 V=
Max. spínaný proud: 1 A
Max. úbytek napětí: 0,1 V / 1 A
Napájení dig.výstupů: 10 až 28 V=
Analogové výstupy:
Aktivní výstupy se společnou zemí, galv. odděleno od digitálních částí jednotky.
Počet: 2
A/D převod: 12 bitů
Výstupní rozsah: 0 až 20 mA (softwarově lze 4 až 20 mA)
Max. impedance zátěže: 500 Ω
Výstup pro napájení analogových čidel
Záporný pól spojen se zemí analogových vstupů a výstupů. Galvanicky odděleno od digitálních částí jednotky.
Výstupní napětí: 15 - 20 V= (nestabilizováno)
Max. trvalý odběr: 80 mA
Výstup pro napájení impulzních snímačů vodoměrů
Záporný pól spojen se zemí analogových vstupů a výstupů. Galvanicky odděleno od digitálních částí jednotky.
Výstupní napětí: 8,2 V=
Max. trvalý odběr: 16 mA
Komunikační rozhraní
Galvanicky oddělena od ostatních částí jednotky.
Počet: 2
Typ rozhraní: RS232
Konektor: RJ11 (6 pinů)/td>
Přenosová rychlost: max. 19200 Bd
Napájení RESAT
Napájecí napětí: 10 - 28 V=
Příkon: max. 3 VA
Jištění: vnitřní termistorová pojistka 0,4 A max. 60 V
Obecné údaje
Stupeň odrušení: třída A (podle ČSN EN 55022)
Stupeň znečištění: 1 (podle ČSN EN 61010 – 1)
Kategorie přepětí: I (podle ČSN EN 61010 – 1)
Pracovní teplota okolí: 0..40 °C
Vnější rozměry: 160 x 96 x 53 mmV
Hmotnost: 0,38 kg
Připevnění: na DIN lištu, zastavěná šířka 160 mm
 
Ke stažení
 
Popis: stáhnout
Manuál: -

RESAT 03

Popis

RESAT je systém pro monitorovaní, povelování a řízení vzdálených vstupů a výstupů. Monitorování a povelování je možné prostřednictvím radiomodemu nebo GSM komunikátoru připojeného přes sériové rozhraní RS232. Kromě toho je možné naprogramovat autonomní lokální řízení a použít tak systém jako jednoduchý programovatelný automat (PLC).

Základní jednotka RESAT 03 obsahuje digitální vstupy a výstupy, analogové vstupy a výstupy, vstupy pro impulzní nebo optoelektronické snímače vodoměrů ABB nebo Meinecke, rozhraní Wiegand pro bezkontaktní čtečku identifikačních karet a dvě komunikační rozhraní RS232 pro komunikace.

Jednotka je vybavena prostředky pro minimalizaci spotřeby celého monitorovacího a řídícího systému včetně vypínání napájení vybraných čidel a řízení spotřeby radiomodemu. To umožňuje nasadit systém v lokalitách s omezenými možnostmi napájení, (např napájení ze solárních fotovoltaických panelů zálohovaných akumulátorem).

K jednotce lze připojit až patnáct rozšiřujících modulů s dalšími analogovými či digitálními vstupy či výstupy.

Fotografie:
 
webdesign info@aliendesign.info