Ostatní realizované projekty

Název akce    Datum realizace    Řídicí systém    Vizualizace    Poznámka  
Vakový jez Dolánky listopad 2013 Micrologix 1400 FT ViewStudio ME Runtime vakový jez, GPRS přenos na velín, SMS alarmy
InjectomaticG3 září 2013 Simatic S7-1200 BasicPanel KTP600 mobilní stanice odsíření - dávkování sorbentu do kouřovodů
PehartTec Petresti, Rumunsko leden 2013 Simatic S7-1200 BasicPanel KTP600 kalová koncovka (odstředivka), komunikace se SCADA přes ModbusTCP
LVV - laboratoř F VUT v Brně FaSt ÚVS LVV srpen 2012 Simatic S7-300 Control Web
Diamo Stráž pod Ralskem duben 2012 CompactLogix L32E PanelViewPlusCompact 2711PC dávkování pomocného filtračního materiálu (suspenze perlitu)
Diamo Stráž pod Ralskem únor 2012 CompactLogix L32E PanelViewPlus 2711P příprava pomocného filtračního materiálu (suspenze perlitu)
DuwaMatic, Kovohutě Příbram leden 2012 Simatic S7-1200 KTP600 příprava vápenného mléka k neutralizaci kyseliny sírové
DuwaMatic II Diamo Stráž pod Ralskem červen 2011 CompactLogix L32E FT ViewStudio SE příprava vápenného mléka k neutralizaci kyselých vod - 2. linka
Spolana Neratovice a.s. říjen 2010 Simatic S7-300 ovládací panel BasicPanel KTP600 příprava vápenného mléka
Actherm Chomutov září 2010 B+R PowerPanel 420 ovládací panel PowerPanel 420 dávkování sorbentu pro odsířování
Valeo Humpolec srpen 2010 Micrologix 1400 ovládací panel PanelView Component 2711C-T6M sušička oleje pro linku na výrobu kompresorů
Unipetrol RPA Litvínov duben 2010 Simatic S7-300 ovládací panel TP177B 6" odsiřovací jednotka teplárny T200
TenzamaticG Chemopetrol Litvínov listopad 2009 Simatic S7-300 ovládací panel OP77, WinCC flexible Runtime dávkování sorbentu v teplárně
VUT v Brně FaSt ÚVS LVV červen 2009 B&R PowerPanel 45 PowerPanel 45 6" laboratoř vodohospodářského výzkumu
LO Streda nad Bodrogom květen 2009 Simatic S7-3O0 WinCC flexible lisovna řepkového oleje - rozšíření o 2 lisy
DuwaMatic Diamo Stráž pod Ralskem květen 2009 CompactLogix L32E FT ViewStudio SE příprava vápenného mléka k neutralizaci kyselých vod
Vakový jez Turnov duben 2009 Micrologix 1400 FT ViewStudio ME Runtime vakový jez na řece Jizeře, GPRS přenos na velín, SMS alarmy
DuwaMatic Diamo ČDV Kaňk prosinec 2008 CompactLogix L32E PanelView Plus 600 příprava vápenného mléka k neutralizaci kyselých vod
ČOV Vyškov prosinec 2008 Simatic S7-300 WinCC řízení kotlů na bioplyn a zemní plyn v kotelně
InjectomaticL Ostrava září 2008 Simatic S7-300 TP177A příprava suspenze aktivního uhlí - součást dekontaminační stanice
VUT v Brně FaSt ÚVS LVV září 2008 B&R PowerPanel 420 PowerPanel 420 10" laboratoř vodohospodářského výzkumu - budova B
EUROSUP Kladno listopad 2007 Resat3 ovládací panel EasyView příprava vápenného mléka pro neutralizaci kyselých vod
LO VKS Pohledští Dvořáci září 2007 Simatic S7-300 WinCC flexible lisovna řepkového oleje
DuwaMatic Mondi Packaging Paper Štětí a.s. červenec 2007 Simatic S7-300 TP270 příprava vápenného mléka
Tenzamatic Frýdek-Místek duben 2007 Simatic S7-300 OP7 dávkování sorbentu pro odsířování
Tenzamatic Ostrava únor 2007 Simatic S7-300 OP7 dávkování sorbentu pro odsířování
LO Streda nad Bodrogom leden 2007 Simatic S7-3O0 WinCC flexible lisovna řepkového oleje
DuwaMatic Stráž pod Ralskem říjen 2006 Resat3 ovládací panel příprava vápenného mléka pro neutralizaci kyselých vod
Tenzamatic Teplárna Otrokovice září 2006 Simatic S7-300 OP7 dávkování sorbentu pro odsířování
KIA Motors Slovakia, Žilina, SK leden 2006 Simatic S7-300 TP170A, WinCC ASŘTP osmi plynových kotelen
TenzamaticG Plzeň září 2005 Simatic S7-300 OP7 + Control Web odsířovací silo
IWK TS Kysuca, Slovensko červen 2005 Simatic S7-300 EBELT BT1000 vizualizace trafostanice
IDK VaK Hodonín, a.s. prosinec 2004 DT2000 aplikace IDK docházkový systém
VUT v Brně FaSt ÚVS LVV září 2003 Simatic S7-300 Control Web laboratoř vodohospodářského výzkumu - budova F
RN Černovická terasa Brno říjen 2003 Simatic S7-300 Simatic OP3 retenční nádrž
VE Znojmo listopad 2002 Resat3 ovládací panel vodní elektrárna - čištění zaolejovaných vod
ATS Brandlová leden 2001 Resat2 - automatická tlaková stanice
MZLU Brno - model ČOV prosinec 2000 Gaus technologické tablo Masarykova zem. a lesnická univerzita
ÚDV Svatava prosinec 1996 PCS-M technologické tablo úpravna důlních vod
LO Bransouze leden 1994 PCS-M technologické tablo lisovna olejů
VKS Holice prosinec 1993 PCS-M ovládací panel výrobna krmných směsí
VKS Karlov prosinec 1992 PCS-M ovládací panel výrobna krmných směsí

a více než 40 dalších projektů z vodárenství a jiných průmyslových odvětví:
  • monitoring vodojemů, měrných šachet - solární aplikace
  • ASŘ automatizovaných tlakových stanic
  • radiové přenosy
  • dispečerská pracoviště
  • měření průtoků odpadních vod

 
webdesign info@aliendesign.info