Firma REDIS spol. s r.o. byla založena v dubnu 1991. Od počátku se zabýváme měřením a regulací, automatizací a řízením technologických procesů v různých odvětvích průmyslu.

Od roku 1995 se pro naši činnost stává stěžejním oborem vodárenství, ve kterém jsme do současnosti realizovali přes 250 akcí jako jsou:

Svoji pozici na trhu se snažíme neustále vylepšovat soustavným zvyšováním kvality nejen vlastní práce, ale i vhodným výběrem subdodavatelů.Lead Free

Směrnice 2002/95/EC RoHS (Rescriction of Hazardeous Substances)

Jako výrobce elektronických zařízení splňujeme podmínky směrnice 2002/95/EC RoHS (Rescriction of Hazardeous Substances) ukládající, že výrobky přicházející na trh EU po datu 01.07.2006 nesmějí obsahovat stanovené škodlivé látky, kterými jsou olovo, rtuť, šestimocný chrom, kadmium a samozhášivé přísady PBB a PBDE.

Splňujeme tak povinosti kladené na vlastnosti elektronických zařízení uváděných na trh a jsme připraveni Vám dodávat lead-free produkty do Vašich aplikací , abyste i Vy mohli plnit tyto povinnosti.

 
REMA system

Systém nakládání s elektroodpadem

V srpnu 2006 bylo naší společnosti uděleno osvědčení jako společnosti plnící povinnost odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. 
webdesign info@aliendesign.info