Softwarové produkty
SW pro zařízení REDIS spol. s r.o.
DU102 - vizualizace hodnot z průtokoměru DU102
Ramkarta - vyčítání a vizualizace hodnot uložených na Ramkartě
ReP (Redis Propeller) - vizualizace a zpracování hodnot ze zařízení ReP01
Vývojové prostředí
ReDMan (Redis's Devices Manager) - správa zařízení fy REDIS spol. s r.o.
Utility
ReLoad (RedisLoader) - produkt určený k síové správě decentralizovaných souborových komponent
RNU (RedisNetUpdate) - aktualizace softwaru firmy REDIS spol. s r.o. přes internet.
Sledovací SW
Monitor RS232 - program určený ke sledování / posílání dat na port RS232
Docházkový SW
IDK (Identifikační karty) - síový produkt určený ke správě bezkontaktních identifikačních karet
Docházka - modul pro IDK zajišující zpracování docházky
Vizualizační a dispečerský SW
ReNo (Redis Notes) - síový produkty určený pro centralizaci poznámek. Spolupracuje s RETOS_NT®
RedArc - zpracování dat z různých datových zdrojů ve formě grafu nebo tabulky
Tablo2PC - obousměrné univerzální rozhraní pro komunikaci Tablo <-> PC
OPC2Tablo - obousměrné rozhraní pro komunikaci Tablo<-> PC se serverem OPC
ReTOW - Časovaný zápis hodnot do proměnných v OPC
SW pro RETOS_NT®
RedisUtils4RetosNT - podpůrné utility pro RETOS_NT®
OPC2RetosNT - jednosměrné rozhraní OPC -> RETOS_NT®
RetosNT2Tablo - obousměrné rozhraní Tablo <-> RETOS_NT®
Radom2RetosNT - jednosměrné rozhraní Radom -> RETOS_NT®
Protokol - Excel - Plně konfigurovatelné protokoly pro RETOS_NT®
 
webdesign info@aliendesign.info