Hardware
Modulární řídící systémy
GAUS 300 + příslušenství - Modulární programovatelný řídicí a telemetrický systém
RESAT 03 + příslušenství - Malý systém pro monitorování, povelování a řízení
Radiový přenos
CONEL - Rádiové datové modemy pro pásma 160 MHz, 400 MHz a 800 MHz
SATEL - Radiomodem pro připojení k řídicímu systému
RACOM - Radiomodem pro připojení k řídicímu systému
Měření průtoku
ROM - Optoelektronický snímač pro vodoměry Meinecke
RDR - Snímač s jednoduchým nebo dvojitým kontaktem pro vodoměry ABB
RDR3 - Snímač impulzů pro vodoměry ABB s rozlišením směru v třívodičovém provedení
RSR - Snímač s jednoduchým kontaktem pro vodoměry ABB
Převodník FC02 - Zobrazovací a vyhodnocovací jednotka pro vodoměry ABB a MEINECKE
Zdroje, regulátory
PWA12 - zdroj stejnosměrného napětí pro napájení měřicích systémů, systémů dálkového přenosu dat a řízení průmyslových technologií
PW81 - zdroj stejnosměrného napětí pro napájení měřicích systémů, systémů dálkového přenosu dat a řízení průmyslových technologií s napětím 24 V
PW83 - výroba ukončena - zdroj stejnosměrného napětí pro napájení měřicích systémů, systémů dálkového přenosu dat a řízení průmyslových technologií s napětím 12 V a 24 V
SWA12 - regulátor nabíjení pro solární systém 12 V
Ostatní
Tablo - ovládací panel
COM02 - převodník sériového rozhraní RS232 – RS485
DOC01 - oddělovací obvod pro snímače typu REED se dvěma výstupy vzájemně oddělenými
BIC01 - galvanické oddělení 8/16 binárních vstupů od zdrojů binárního signálu
HPO - hlídač periody otáček
REL IN - modul reléových vstupů
REL OUT - modul reléových výstupů
 
webdesign info@aliendesign.info